EGÉSZSÉGÜGYI ADATVÉDELEM ÉS IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATÁltalános rendelkezés

Az adatkezelési szabályzat célja, hogy teljes körűen szabályozza, hogy Dr Soós Zsuzsanna fogszakorvos az Európai Unió hatályos jogszabályai és a magyar adatvédelmi jogszabályok, és az információs szabadságról szóló 2011.évi CXII törvény ( továbbiakban Itv. ) rendelkezése szerint járjon el.
A kezelés során felvett személyes adatokat az adatkezelő az érintett hozzájárulása alapján az Itv keretei között jogosult kezelni.

Adatkezelő adatai és megnevezése

Szolgáltató neve: Dr Soós Zsuzsanna fogszakorvosi magánrendelő

Székhelye: 2089. Telki Pipacs köz 7.

Telephely: 2089. Telki Pipacs köz 7.

Elektronikus levelezési cím: soosdrfogaszat@gmail.com

Telefonszám: +36 30/811-2992

Adószám: 60021081-1-33

Pecsétszám: 30506

Fogorvosi ellátás céljából történő adatkezelés

Adatvédelem

A gyógykezelés során az érintett hozzájárulása nélkül jelen lehet:

A Dokumentáció tartalmazza:

2018. 09. 02.

Dr. Soós Zsuzsanna
fogszakorvos